Besluiten

Besluiten en beslissingen 2021-I

EN FR DE NL

  • Add. 1 (Standaarden voor de basisopleiding veiligheid voor deksmannen)

EN FR DE NL

  • Add. 2 (Standaarden voor gestandaardiseerde communicatiezinnen in vier talen)

EN FR DE NL

  • Add. 3 (ES-RIS, editie 2021/1)

EN FR DE NL

  • Aanhangsel 1 bij bijlage 1 (Product specifications for Inland ENCS): IENC Feature Catalogue
EN
  • Aanhangsel 2 bij bijlage 1 (Product specifications for Inland ENCS): Encoding Guide for Inland ENCS
EN
  • Bijlage 19: Notices to Skippers Reference Tables
EN

Besluiten en beslissingen 2020-II

EN FR DE NL

  • Add. 1 (ES-TRIN, editie 2021/1)

EN FR DE NL

  • Add. 2 (Teststandaard Inland AIS, editie 2021/3.0)

EN FR DE NL

Besluiten en beslissingen 2020-I

EN FR DE NL

Besluiten en beslissingen 2019-II

EN FR DE NL

Besluiten en beslissingen 2019-I

EN FR DE NL

Besluiten 2018-II

EN FR DE NL

  • Add. 1 (ES-TRIN, editie 2019/1)

EN FR DE NL

  • Add. 2 (ES-QIN, editie 2018)

EN FR DE NL

Besluiten 2018-I

EN FR DE NL

Besluiten 2017-III

EN FR DE NL

Besluiten 2017-II

EN FR DE NL

Besluiten 2017-I

EN FR DE NL

Besluiten 2016-III

EN FR DE NL

Besluiten 2016-II

EN FR DE NL

Besluiten 2015-I

EN FR DE NL