Standaarden en toelichtingen

ES-TRIN 2023

EN FR DE NL

Overzicht van de wijzigingen tussen ES-TRIN 2021/1 en 2023/1

EN FR DE NL

Toelichtingen bij de wijzigingen in de nieuwe editie van ES-TRIN

CESNI publiceert toelichtingen waarin wordt uitgelegd waarom in de nieuwe versie van ES-TRIN wijzigingen werden aangebracht, wat de alternatieven geweest zouden zijn en de consequenties daarvan.

Wijzigingen die in ES-TRIN 2023/1 werden aangebracht
EN FR DE NL
Wijzigingen die in ES-TRIN 2021/1 werden aangebracht
EN FR DE NL
Wijzigingen die in ES-TRIN 2019/1 werden aangebracht
EN FR DE NL
Wijzigingen die in ES-TRIN 2017/1 werden aangebracht
EN FR DE NL

ES-QIN 2019

EN FR DE NL

Toelichtingen bij de ES-QIN-standaarden 2019

Toelichting bij de CESNI-standaarden voor modellen van documenten met betrekking tot de bemanning in de binnenvaart
EN FR DE NL

Toelichtingen bij de ES-QIN-standaarden 2018

Toelichting bij de competentiestandaarden
EN FR DE NL
Toelichting bij de standaarden voor de praktijkexamens
EN FR DE NL

Toelichting bij de standaarden voor de goedkeuring van simulatoren
EN FR DE NL

Toelichting bij de standaarden inzake de medische geschiktheid
EN FR DE NL

ES-RIS 2023

EN FR DE NL
Bijlagen ES-RIS 2023
EN
Aanhangsel 1 en 2 bij bijlage 1 (Product specifications for Inland ENCS)
EN
Aanhangsel 1 bij bijlage 11 (Convoy Formation Code)
EN
Aanhangsels bij de bijlagen 11 tot en met 16 (XSD file of ERINOT, ERIRSP, PAXLST, ERIVOY)
EN
Aanhangsels bij de bijlagen 19 tot en met 21 (NtS XSD file, NtS WSDL and NtS reference tables)
EN
Samenvatting van de verschillen tussen de edities 2021/1 en 2023/1 van ES-RIS
EN FR DE NL

Andere standaarden die door CESNI zijn aangenomen

Standaarden voor gestandaardiseerde communicatiezinnen in vier talen
EN FR DE NL
Standaarden voor de basisopleiding veiligheid voor deksmannen
EN FR DE NL

Standaarden voor het praktijkexamen ter verkrijging van het kwalificatiecertificaat op operationeel niveau (matroos)
EN FR DE NL

Model voor examens op operationeel niveau (matroos)
EN FR DE NL
Model voor examens op managementniveau (‘management level’ – ‘ML’) (schipper)
EN FR DE NL

Model voor de medische verklaring tot vaststelling van de medische geschiktheid voor de binnenvaart
EN FR DE NL
Richtsnoeren voor milieuvriendelijk en efficiënt varen (ecologisch varen)
EN FR DE NL

Toelichting bij de andere standaarden die door CESNI zijn aangenomen

Toelichting bij de standaarden voor gestandaardiseerde communicatiezinnen in vier talen
EN FR DE NL
Toelichting bij de standaarden voor de basisopleiding veiligheid voor deksmannen
EN FR DE NL