Werkprogramma

CESNI heeft op 28 oktober 2021 het werkprogramma voor de komende drie jaar aangenomen. De verschillende thematieken voor de technische voorschriften, beroepskwalificaties en informatietechnologieën, de drie belangrijkste aandachtspunten van CESNI, zijn uitvoerig besproken. Het overleg heeft geresulteerd in een ambitieus werkprogramma over meerdere jaren (2022-2024).

Het werkprogramma vormt een sturingsinstrument waarmee CESNI bestaande standaarden regelmatig kan aanpassen of nieuwe standaarden kan aannemen om het hoge veiligheidsniveau in de binnenvaart te behouden en te kunnen waarborgen, met name op het gebied van de technische voorschriften voor binnenvaartschepen en de beroepskwalificaties. In het kader van dit instrument zet het comité zich ervoor in om technische ontwikkelingen op de voet te volgen en innovatie mogelijk te maken. Men denke daarbij aan alternatieve brandstoffen, automatisering, moderne tools voor training en examens, of het bevorderen van de digitalisering in de binnenvaart. CESNI plant ook verschillende activiteiten om de goede implementatie van de standaarden te ondersteunen, bijvoorbeeld door te komen tot een uniforme interpretatie van de voorschriften of door richtsnoeren te publiceren. Last but not least is CESNI een orgaan dat, steeds vanuit de invalshoek van eventuele aanpassingen van de regelgeving, adviezen verstrekt en analyses verricht ten aanzien van prioritaire onderwerpen die samenhangen met de veiligheid en verduurzaming van de binnenvaart.

Dit werkprogramma is gebaseerd op de strategische richtsnoeren die door het secretariaat van de CCR en door DG MOVE zijn opgesteld en houdt rekening met de inbreng van de deelnemers van CESNI die de binnenvaart vertegenwoordigen: lidstaten van de CCR en van de Europese Unie, waarnemersstaten, Europese Commissie, internationale organisaties waaronder de rivierencommissies en representatieve niet-gouvernementele organisaties.

Herzien werkprogramma CESNI 2022-2024

EN FR DE NL

Archief