Workshop gehouden over elektronische documenten (2022)

Context

Het bevorderen van de verdere ontwikkeling van digitalisering is een belangrijke uitdaging voor de binnenvaart. Zoals gesteld in de Verklaring van Mannheim die door de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) is aangenomen, kan aldus worden bijgedragen aan de “concurrentiekracht, veiligheid en verduurzaming van de binnenvaart“. Bovendien heeft de Europese Commissie (EC) “een paradigmaverschuiving naar verdere digitalisering” als kerndoelstelling neergezet in haar actieplan voor de binnenvaart, NAIADES III.

Een van de overkoepelende thema’s is de invoering van elektronische documenten, met name voor de Rijn maar ook voor andere Europese binnenwateren. Dit is een belangrijk thema voor het Europees Comité voor de opstelling van standaarden voor binnenvaart (CESNI) en zijn werkgroepen voor informatietechnologieën (TI), technische voorschriften (PT) en beroepskwalificaties (QP). Tegen deze achtergrond is op 8 september 2022 een workshop gehouden over de invoering van elektronische documenten in de binnenvaart.

Documenten

Persbericht NL
Agenda NL

Presentaties

E-CMR, een voorbeeld voor de digitalisering van documenten in het wegvervoer

  • Rudy Hemeleers, 51Biz Luxembourg EN

De behoefte aan elektronische documenten voor het containervervoer in de binnenvaart

  • Marco Zwaap, Danser EN

Digitalisering van DAVID-formulieren en eenmalig rapporteren via basisregistratie met CEERIS

  • Katrin Steindl-Haselbauer, viadonau EN

Toepassing van een ISO-standaard voor de veilige digitalisering van persoonsdocumenten op een smartphone

  • Paul Ras, Kiwa Digital Certification EN

Casestudy: systematische en geharmoniseerde benadering van de digitalisering van de gegevens van binnenvaartdocumenten

  • Oscar Kuiper, Bluecentury EN

Initiatief “e-tools”

  • Mario Sattler, Europese Commissie EN

Werkzaamheden van de CCR op het gebied van digitalisering: uitdagingen en ervaringen

  • Urs Maurer, Federale dienst voor vervoer, Zwitserland EN