Workshop ongevallen (2020)


 

VERGARING VAN ONGEVALLENGEGEVENS IN DE BINNENVAART
(12 oktober 2020)

 
Context
 
Hoewel in de meeste landen op nationaal niveau ongevallengegevens vergaard worden, is de uitwisseling van gegevens tussen de verschillende landen en organisaties nog steeds moeilijk. Dit leidt ertoe dat er ook te weinig vergelijkbare gegevens ter beschikking staan die in nationale en internationale databanken opgenomen zouden kunnen worden. Dit vormt een rem op de mogelijkheden om aanbevelingen op te stellen ter voorkoming van vergelijkbare ongevallen. Het feit dat de melding van ongevallen in de binnenvaart niet verplicht is, maakt het er niet beter op.
 
Doelstellingen
 
CESNI heeft daarom deze workshop georganiseerd met de volgende doelstellingen

 • Het bijeenbrengen van personen uit verschillende lidstaten die betrokken zijn bij het vergaren van ongevallengegevens van de binnenvaart;
 • Beter zicht krijgen op de huidige methodologie en statistische concepten om vast te stellen waar in de lidstaten punten van overeenstemming of juist significante verschillen bestaan;
 • Informeren over de door de EUROSTAT Task Force verrichte werkzaamheden
 • Verbeteren van de gegevensvergaring in Europa
 • Beter overzicht scheppen door in kaart te brengen wie waar welke gegevens vergaart;
 • Onderzoeken wat de redenen zijn waarom gegevens niet vergaard worden
 • Het belang benadrukken van de vergaring van ongevallengegevens voor de algemene veiligheid in de binnenvaart;
 • de weg te effenen voor het tot stand brengen van een ongevallendatabank op internationaal niveau (met de vereiste vergelijkbaarheid en in samenwerking met verschillende partijen)
 • De verschillende partijen ertoe brengen gegevens te verstrekken

 
 
Presentaties

Voorbeelden voor ervaringen in de praktijk op nationaal niveau

 • Dhr. van Brummelen (Rijkswaterstaat) EN
  SOS formulier EN
 • Dhr. Nehab (WSV – Wasserstraßen- und Schifffahrts-verwaltung) EN
 • Dhr. Bačkalov (University of Belgrade; Novmiar Project) EN

 

Geharmoniseerde methodologie

 • Mw Iscru, EUROSTAT EN

 

Ervaringen van de verzekeringssector

 • Dhr. De Bakker, EOC Insurance EN

 

Digitale tools

 • Dhr. Van der Linde, PZI – Platform Zero Incidents EN NL
 • Dhr. Nieuwesteeg, CLECS – Centre for the Law & Economics of Cyber Security Rotterdam EN

 

Hoe is de huidige situatie

 • Mw. Klootwijk De Vries, IVR, Mw Espenhahn, CESNI Secretariaat EN

 

Verslag

EN FR DE NL