Voorzitterschap en Secretariaat

VOORZITTERSCHAP EN PLAATSVERVANGEND VOORZITTERSCHAP – 2024-2025

 
CESNI kiest zijn voorzitter en plaatsvervangende voorzitter. Deze worden benoemd voor een periode van twee jaar uit deskundigen van de nationale administraties die lid van CESNI zijn. De plaatsvervangende voorzitter bekleedt het voorzitterschap wanneer de voorzitter verhinderd is of wanneer diens plaats vacant is.
 
CESNI heeft tijdens de vergadering van 19 oktober 2023 zijn voorzitter en plaatsvervangend voorzitter gekozen voor de periode 2024-2025.
 

Ivan Bilić-Prcić

 

Voorzitter

Dhr. Ivan Bilić-Prcić

Scheepsbouwkundig ingenieur en hoofd van de afdeling Binnenvaart bij het Kroatische scheepsregister
KROATIË
 
 
 
 

Florian Röthlingshöfer

 

Plaatsvervangend voorzitter

Dhr. Florian Röthlingshöfer

Directeur Schweizerische Rheinhäfen
ZWITSERLAND
 
 
 

SECRETARIAAT VAN CESNI

 
Het secretariaat van CESNI en zijn werkgroepen wordt gevoerd door het secretariaat van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart.
 
Hieronder een lijst van contactpersonen ter beantwoording van specifieke vragen met betrekking tot CESNI.
 

Lucia Luijten

 

Mw. Lucia Luijten

Secretaris-generaal van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart
comite_cesni@cesni.eu
 
 
 
 
 
 

HGF

 

Dhr. Han Grooten-Feld

Vragen met betrekking tot de coördinatie van CESNI
comite_cesni@cesni.eu
 
 
 
 
 
 
 
 

BBo

 

Dhr. Benjamin Boyer

Vragen met betrekking tot technische voorschriften (CESNI/PT)
pt_cesni@cesni.eu
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Daloze

 

Mw. Charline Daloze

Vragen met betrekking tot beroepskwalificaties (CESNI/QP)
qp_cesni@cesni.eu
 
 
 
 
 
 

RLG_Photo

 

Dhr. Raphaël Le Guillou

Vragen met betrekking tot informatietechnologieën (CESNI/TI)
ti_cesni@cesni.eu
 
 
 
 
 
 
 

LF

 

Mw. Lucie Fahrner

Vragen met betrekking tot de communicatie
info@cesni.eu
 
 
 
 
 
 
 

Eerdere voorzitterschappen

2016-2017
Dhr. Max Nilles

Adviseur bij het directoraat
Directoraat binnenvaart en logistiek
Afdeling vervoer
Ministerie van duurzame ontwikkeling en infrastructuurr
LUXEMBURG
 

2018-2019
Mw. Lucia Luijten

Hoofd afdeling binnenvaart en vaarwegen
Ministerie van infrastructuur en milieu
NEDERLAND
 

2020-2021
Dhr. Vojtech Dabrowski

Hoofd van de eenheid binnenvaart in de afdeling spoorwegvervoer en binnenvaart
Ministerie van Vervoer
TSJECHIË
 

2022-2023
Mw. Marleen Coenen

Coördinator van het team infrastructuurnetwerken bij het departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse overheid
BELGIË