Voorzitterschap en Secretariaat

VOORZITTERSCHAP EN PLAATSVERVANGEND VOORZITTERSCHAP – 2022-2023

 
CESNI kiest zijn voorzitter en plaatsvervangende voorzitter. Deze worden benoemd voor een periode van twee jaar uit deskundigen van de nationale administraties die lid van CESNI zijn. De plaatsvervangende voorzitter bekleedt het voorzitterschap wanneer de voorzitter verhinderd is of wanneer diens plaats vacant is.
 
CESNI heeft tijdens de vergadering van 28 oktober 2021 zijn voorzitter en plaatsvervangend voorzitter gekozen voor de periode 2022-2023.
 

Marleen Coenen

 

Voorzitter

Mw. Marleen Coenen

Coördinator van het team infrastructuurnetwerken bij het departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse overheid
BELGIË
 
 
 
 

Ivan Bilić-Prcić

 

Plaatsvervangend voorzitter

Dhr. Ivan Bilić-Prcić

Scheepsbouwkundig ingenieur en hoofd van de afdeling Binnenvaart bij het Kroatische scheepsregister
KROATIË
 
 
 
 

SECRETARIAAT VAN CESNI

 
Het secretariaat van CESNI en zijn werkgroepen wordt gevoerd door het secretariaat van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart.
 
Hieronder een lijst van de gesprekspartners ter beantwoording van de specifieke vragen met betrekking tot CESNI.
 

HGF

 

Dhr. Han Grooten-Feld

Vragen met betrekking tot de coördinatie van CESNI
comite_cesni@cesni.eu
 
 
 
 
 
 
 
 

BBo

 

Dhr. Benjamin Boyer

Vragen met betrekking tot technische voorschriften (CESNI/PT)
pt_cesni@cesni.eu
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Daloze

 

Mw. Charline Daloze

Vragen met betrekking tot beroepskwalificaties (CESNI/QP)
qp_cesni@cesni.eu
 
 
 
 
 
 

RLG_Photo

 

Dhr. Raphaël Le Guillou

Vragen met betrekking tot informatietechnologieën (CESNI/TI)
ti_cesni@cesni.eu
 
 
 
 
 
 
 

LF

 

Mw. Lucie Fahrner

Vragen met betrekking tot de communicatie
info@cesni.eu
 
 
 
 
 
 
 

Eerdere voorzitterschappen

 

Max Nilles

2016-2017
Dhr. Max Nilles

Adviseur bij het directoraat
Directoraat binnenvaart en logistiek
Afdeling vervoer
Ministerie van duurzame ontwikkeling en infrastructuurr
GROOTHERTOGDOM LUXEMBURG
 
 
 
 
 

Lucia Luijten

2018-2019
Mw. Lucia Luijten

Hoofd afdeling binnenvaart en vaarwegen
Ministerie van infrastructuur en milieu
NEDERLAND
 
 
 
 
 
 

Vojtech Dabrowski

2020-2021
Dhr. Vojtech Dabrowski

Hoofd van de eenheid binnenvaart in de afdeling spoorwegvervoer en binnenvaart
Ministerie van Vervoer
TSJECHISCHE REPUBLIEK