Waarnemers

Het Huishoudelijk Reglement van CESNI voorziet dat vertegenwoordigers van staten die geen lid zijn van de Europese Unie of van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart op uitnodiging van het Comité kunnen deelnemen aan de werkzaamheden van het Comité en zijn werkgroepen.

De ervaring en expertise van deze waarnemersstaten vormen een waardevolle toegevoegde waarde voor de werkzaamheden van het Comité en zijn werkgroepen en dragen tevens op efficiënte wijze bij aan de vergroting van de bekendheid van de standaarden voor de Europese binnenvaart die binnen CESNI worden opgesteld.

Lijst van de waarnemersstaten

 • Republiek Servië (waarnemersstaat sinds 6 juli 2017): FR / DENL / EN


Dhr. Jovanović, consul van de Republiek Servië, en dhr. Georges, uitvoerend secretaris van CESNI, Paleis van de Rijn, 19 juli 2017

  • Republiek Oekraïne (waarnemersstaat sinds 18 oktober 2017): FR / DENL / EN


  Dhr. Shalamay, directeur-generaal van het Shipping Register van Oekraïn, en dhr. Georges, uitvoerend secretaris van CESNI, Paleis van de Rijn, 18 oktober 2017

   • Verenigd Koninkrijk (waarnemersstaat sinds 15 april 2021) : FR / DENL / EN

   • Republiek Moldavië (waarnemersstaat sinds 20 april 2023) : FR / DENL / EN

   Nationale vlag van de Republiek Moldavië

   Om waarnemersstaat te worden

   Om de waarnemersstatus te verkrijgen moet de geïnteresseerde staat hiertoe een schriftelijk verzoek ter attentie van het Comité bij het secretariaat indienen, waarin de verplichting wordt aangegaan om artikel 2 van het Huishoudelijk Reglement van CESNI in acht te nemen:

   • de staat stelt het Comité in kennis van de namen en hoedanigheid van de personen die haar mogen vertegenwoordigen;
   • de staat neemt het Huishoudelijk Reglement van CESNI in acht, met name de regels die gelden voor de werkorganen waaraan zij deelneemt en de aanwijzingen van de voorzitters van deze organen;
   • de staat behandelt de documenten en informatie met betrekking tot de werkzaamheden van het Comité en zijn werkgroepen met gepaste vertrouwelijkheid.

   Voor meer informatie over de procedure kunt u de Interne Regels inzake de status van waarnemersstaten raadplegen: FR / DE / NL / EN