Verwante websites

 

Specifieke website voor de lijsten van apparatuur en bedrijven

ES-TRIN bevat bepalingen voor de goedkeuring van apparatuur en uitrustingen of de erkenning van installatiebedrijven en technische diensten. Dergelijke goedkeuringen en erkenningen vallen onder de verantwoordelijkheid van de nationale autoriteiten op grond van ES-TRIN en het bijbehorende regelgevende kader (te weten het Reglement Onderzoek schepen op de Rijn (ROSR) of Richtlijn (EU) 2016/1629).

CESNI heeft de website listes.cesni.eu ingesteld met de volgende doelstellingen:

  • de leden in staat te stellen informatie uit te wisselen over de goedkeuringen en erkenningen die op nationaal niveau worden verleend
  • het publiek te informeren over goedgekeurde uitrustingen of erkende installatiebedrijven en
  • het werk van de Commissies van deskundigen en de handhavende autoriteiten vereenvoudigen.

Deze website bevat bovendien informatie bestemd voor het publiek over de Commissies van deskundigen en de bevoegde autoriteiten op het gebied van de technische voorschriften voor binnenschepen.

Gegevensbank voor de toepassing van de technische voorschriften voor binnenschepen

De gegevensbank estrin-faq.cesni.eu bevat vragen, opmerkingen en interpretaties waarvoor de Werkgroep voor technische voorschriften (CESNI/PT) een in overleg overeengekomen antwoord of conclusie heeft geformuleerd. Deze gegevens zijn het resultaat van de concrete toepassing van de technische voorschriften van ES-TRIN (of voorgaande teksten).

CESNI-website voor RIS-deskundigen

Deze website is voor RIS-deskundigen (River Information Services) en vereenvoudigt de toegang tot een kennisbank voor de binnenvaart: ris.cesni.eu.

Andere interessante websites

Een definitie van de belangrijkste RIS-termen kan worden gevonden onder www.risdefinitions.org.