Tweede gezamenlijke bijeenkomst van de examencommissies (2021)

Context

De tweede gezamenlijke bijeenkomst van de examencommissies van de lidstaten van CESNI heeft plaatsgevonden op 15 september 2021. Voor het eerst zijn ook examinatoren voor goedgekeurde opleidingsprogramma’s samengekomen met leden van examencommissies die examens afnemen onder de verantwoordelijkheid van overheidsinstanties. De bijeenkomst was aanvankelijk gepland in Berlijn, waar het Duitse voorzitterschap van de Raad van de EU de deskundigen had uitgenodigd in 2020, maar moest uiteindelijk online plaatsvinden vanwege de huidige coronacrisis.

Veertig deskundigen uit elf lidstaten van CESNI, drie riviercommissies (Centrale Commissie voor de Rijnvaart, Donaucommissie en Savacommissie) en de Europese Commissie namen deel aan dit belangrijke forum.

Het hoofddoel was een informatieve en vruchtbare uitwisseling mogelijk te maken over de Europese standaard voor kwalificaties in de binnenvaart (ES-QIN) en meer specifiek over de examenstandaarden met het oog op de toekomstige toepassing van de nieuwe serie standaarden voor beroepskwalificaties met ingang van januari 2022.

Documenten

Persbericht NL
Agenda EN
Conclusies en aanbevelingenNL

Een OL-examen met echte kandidaten in Nederland

 • Mw. Katja VAN DEN BELD, CBR/CCV en Dhr. Arjen Mintjes, MAH Filmpje

Presentaties

Presentatie van het wettelijk kader op EU-niveau

 • Mw. Christelle ROUSSEAU, Europese Commissie, DG MOVE EN

Presentatie van de stand van zaken bij de CCR, de ES-QIN en de CESNI-activiteiten

 • Dhr. Jörg RUSCHE, CCR, beleidsmedewerker voor beroepskwalificaties EN

Examens op operationeel niveau (OL- operational level)

 • Dhr. Jörg RUSCHE, CCR, beleidsmedewerker voor beroepskwalificaties EN

Presentatie en bespreking van het modelexamen voor OL

 • Mw. Katja VAN DEN BELD en Dhr. Adri VAN DER HOEVEN, CBR/CCV EN

Examens voor het managementniveau (ML-Management Level)

 • Dhr. Bernd BIRKLHUBER, Republiek Oostenrijk, Federaal Ministerie voor Klimaatactie, Milieu, Energie, Mobiliteit, Innovatie en Technologie EN

Presentatie van acht scenario’s die in Nederland gebruikt worden voor het ML-examen

 • Mw. Katja VAN DEN BELD, en Dhr. Adri VAN DER HOEVEN CBR/CCV EN

Examen voor de competentie voor het varen met behulp van radar

 • Mw. Herlinde LIÉGEOIS en Dhr. Patrick STEENACKER, De Vlaamse Waterweg nv/ Vlaamse examencommissie EN

Examen voor de competentie voor het bevaren van waterwegen van maritieme aard

 • Dhr. Tobias NEHAB, WSV (Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung) EN

Examen voor de competentie LNG-deskundige

 • Dhr. Adri VAN DER HOEVEN, CBR/CCV EN

Examen voor de competentie deskundige voor de passagiersvaart

 • Dhr. Jörg RUSCHE, CCR, beleidsmedewerker voor beroepskwalificaties EN