Workshop woningen (2018)

 

WORKSHOP WONINGEN OP BINNENVAARTSCHEPEN
(19 november 2018)

 

De werkgroep CESNI/PT heeft vastgesteld dat de meningen over de vraag of de huidige voorschriften voor woningen (hoofdstuk 15 ES-TRIN) gemoderniseerd zouden moeten worden, uiteenlopen.

Men vindt het te vroeg om meteen te denken aan een wijziging van de technische voorschriften. Daarom heeft de werkgroep CESNI/PT op 19 november 2018 om te beginnen een workshop georganiseerd over woningen op binnenschepen om de huidige situatie en eventuele problemen in kaart te brengen, zodat daarna vastgesteld kan worden of de regelgeving aangepast moet worden.

Aan deze workshop hebben vertegenwoordigers van de CESNI-lidstaten, waarnemersstaten en erkende organisaties, alsmede het scheepvaartbedrijfsleven deelgenomen. Er waren eveneens externe deskundigen aanwezig met specifieke knowhow ten aanzien van verblijven op binnenvaartschepen.

 

Presentaties:

Ervaringen met de huidige manier van werken ten aanzien van woningen

 

Werkdocumenten

 

Verslag van de workshop