Erkende organisaties

De non-gouvernementele organisaties met een Europese uitstraling die een rol spelen voor de binnenvaart kunnen de status van erkende organisatie bij het CESNI verkrijgen, die in de Interne regels inzake de status van erkende non-gouvernementele organisaties wordt gedefinieerd.

De erkende organisaties kunnen actief deelnemen aan de werkzaamheden in het Comité en de werkgroepen en hebben toegang tot de werkdocumenten van CESNI. De erkende organisaties kunnen ook – via het secretariaat – informatie en voorstellen aan het Comité voorleggen die zij nuttig achten.

Lijst van erkende organisaties

 • AQUAPOL : International police cooperation on the water
 • CEMT : Confederation of European Maritime Technology Societies
 • CEN-CENELEC : European Committee for Standardization – European Electrotechnical Committee for Standardization
 • EADINS : European Association of Developers of Inland Nautical Software
 • EBA : European boating Association
 • EBI : European Boating Industry
 • EBU UENF : Europese Binnenvaartunie
 • EDINNA : Education in Inland Navigation
 • EFIP : Europese Federatie van Binnenhavens
 • EMH: European Maritime Heritage
 • ESO OEB : Europese Schippersorganisatie
 • ETF : Europese Federatie van vervoerswerknemers
 • EUROMOT : European Association of Internal Combustion Engine and Alternative Powertrain Manufacturers
 • European IWT Platform: European Inland Waterway Transport Platform
 • FEMAS : Federatie van Europese organisaties van maritieme schade-experts en consultants
 • GERC : Groep van erkende Europese classificatiebureaus voor de binnenvaart
 • Hydrogen Europe : Europese vereniging ter belangenbehartiging van de waterstofindustrie
 • IVR : Internationale Vereniging voor de behartiging van de gemeenschappelijke belangen van de binnenvaarten de verzekering en voor het houden van het register van binnenschepen in Europa
 • SEA EUROPE : Shipyards’ & Maritime Equipment Association
 • VBW : Vereniging voor Europese Binnenvaart en Waterwegen

Om een erkende organisatie te worden

Een organisatie die de status van erkende organisatie wenst te verkrijgen, dient hiertoe een schriftelijk verzoek in te dienen dat het volgende moet vermelden:

 • een beschrijving van de organisatie, haar leden, bevoegdheden en ervaring;
 • de redenen voor het verzoek;
 • de bijdrage die zij denkt te kunnen leveren aan de werkzaamheden van het Comité;
 • de instemming met de regels die binnen het Comité van toepassing zijn op de status van erkende organisatie.

Voor meer informatie over de procedure verwijzen wij naar de Interne regels inzake de status van erkende non-gouvernementele organisaties: FR / DE / NL / EN

Contact: comite_cesni@cesni.eu