Europees Comité voor de opstelling van standaarden voor de binnenvaart (CESNI)

CESNI is in 2015 ingesteld met het doel technische standaarden aan te nemen op uiteenlopende gebieden, vooral met betrekking tot schepen, bemanningen en informatietechnologieën, waarnaar de verschillende regelgevingen op Europees en internationaal niveau – en met name die van de Europese Unie en de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) – kunnen verwijzen met het oog op hun toepassing.

Standaarden en andere documenten

Technische voorschriften (PT)

Beroepskwalificaties (QP)

Informatietechnologieën (TI)

Alle documenten