Technische voorschriften (PT)

 

ES-TRIN en binnenschipcertificaten

De Europese standaard tot vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen (ES-TRIN) wordt sinds 2015 door het Comité CESNI regelmatig geactualiseerd en gepubliceerd. In deze standaard staan uniforme technische voorschriften die tot doel hebben de veiligheid van de binnenschepen te waarborgen. De standaard is beschikbaar in vier talen (Duits, Engels, Frans en Nederlands). De voorschriften, die vroeger vervat waren in de Richtlijn 2006/87/EG en het Reglement Onderzoek schepen op de Rijn (ROSR), zijn nu in geharmoniseerde vorm ondergebracht in ES-TRIN. Deze standaard bevat bepalingen voor de bouw, inrichting en uitrusting van binnenschepen. Voor bepaalde categorieën schepen, zoals passagiersschepen en containerschepen, zijn er specifieke bepalingen. De standaard legt ook het model vast van het binnenschipcertificaat. Om de toepassing van de technische standaard te vergemakkelijken bevat de standaard bovendien een hoofdstuk met instructies.

In het regelgevingskader van de EU en de CCR wordt verwezen naar ES-TRIN (respectievelijk in Richtlijn (EU) 2016/1629 en in het Reglement Onderzoek schepen op de Rijn). De Donaucommissie heeft in 2017 besloten in haar internationale aanbevelingen het gebruik van de standaard aan te raden. De Internationale Commissie voor het Sava-bekken is eveneens voornemens om in haar wettelijk kader een verwijzing naar de standaard op te nemen. Kortom, ES-TRIN vormt nu de kern en basis voor de technische voorschriften voor binnenschepen in Europa. Alle inspanningen die nodig waren om dit tot stand te brengen, hebben bijgedragen aan een betere governance op Europees vlak.

 

Ter herinnering: een schip dat vaart op de Rijn of op andere waterwegen in de EU moet hetzij over een Uniebinnenvaartcertificaat beschikken of over een Certificaat van onderzoek. Deze binnenschipcertificaten worden beide afgegeven door de daarvoor bevoegde nationale autoriteiten (Commissies van deskundigen). De certificaten bevestigen dat het schip volledig voldoet aan de technische vereisten (met name die in ES-TRIN). Ook hier gaat het erom door deze technische vereisten een hoog veiligheidsniveau in de binnenvaart te waarborgen en, in het kielzog daarvan, ook de personen aan boord en het milieu te beschermen.

Lijst van de Commissies van deskundigen voor de afgifte van de binnenschipcertificaten

Documenten en vaak gestelde vragen (FAQ)