Technische voorschriften

ES-TRIN en binnenschipcertificaten

 

De Europese standaard tot vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen (ES-TRIN) wordt sinds 2015 door het Comité CESNI regelmatig geactualiseerd en gepubliceerd. In deze standaard staan uniforme technische voorschriften die tot doel hebben de veiligheid van de binnenschepen te waarborgen. De standaard is beschikbaar in vier talen (Duits, Engels, Frans en Nederlands). De voorschriften, die vroeger vervat waren in de Richtlijn 2006/87/EG en het Reglement Onderzoek Schepen op de Rijn (ROSR), zijn nu in geharmoniseerde vorm ondergebracht in de ES-TRIN. Deze standaard bevat bepalingen voor de bouw, inrichting en uitrusting van binnenschepen. Voor bepaalde categorieën schepen, zoals passagiersschepen en containerschepen, zijn er specifieke bepalingen. De standaard legt ook het model vast van het binnenschipcertificaat. Om de toepassing van de technische standaard te vergemakkelijken bevat de standaard bovendien een hoofdstuk met instructies.

In het regelgevingskader van de EU en de CCR wordt verwezen naar de ES-TRIN (respectievelijk in Richtlijn (EU) 2016/1629 en in het Reglement Onderzoek Schepen op de Rijn). De Donaucommissie heeft in 2017 besloten in haar internationale aanbevelingen het gebruik van de ES-TRIN-standaard aan te raden. De Internationale Commissie voor het Sava-bekken is eveneens voornemens om in haar wettelijk kader een verwijzing naar de standaard op te nemen. Kortom, ES-TRIN vormt nu de kern en basis voor de technische voorschriften voor binnenschepen in Europa. Alle inspanningen die nodig waren om dit tot stand te brengen, hebben bijgedragen aan een betere governance op Europees vlak.

 

Ter herinnering: een schip dat vaart op de Rijn of op andere waterwegen in de EU moet hetzij over een Uniebinnenvaartcertificaat beschikken of over een Certificaat van onderzoek. Deze binnenschipcertificaten worden beide afgegeven door de daarvoor bevoegde nationale autoriteiten (Commissies van deskundigen). De certificaten bevestigen dat het schip volledig voldoet aan de technische vereisten (met name die in ES-TRIN). Ook hier gaat het erom door deze technische vereisten een hoog veiligheidsniveau in de binnenvaart te waarborgen en, in het kielzog daarvan, ook de personen aan boord en het milieu te beschermen.

 

Lijst van de Commissies van deskundigen voor de afgifte van de binnenschipcertificaten

Lijst van de Commissies van deskundigen voor de afgifte van de binnenschipcertificaten

Toelichtingen bij de wijzigingen in de nieuwe editie van ES-TRIN

 

CESNI publiceert toelichtingen waarin wordt uitgelegd waarom in de nieuwe versie van de ES-TRIN wijzingen werden aangebracht, wat de alternatieven geweest zouden zijn en de consequenties daarvan.

Toelichtingen bij de wijzigingen die in de ES-TRIN 2017/1 werden aangebracht
EN FR DE NL

Toelichtingen bij de wijzigingen die in de ES-TRIN 2019/1 werden aangebracht
[Work in progress]

 

Vaak gestelde vragen (FAQ) over de toepassing van de ES-TRIN en de NMMR-verordening met betrekking tot aan boord van binnenvaartschepen gemonteerde motoren

 

CESNI heeft samen met EUROMOT een FAQ-document opgesteld om iedereen in de binnenvaart te helpen de eisen te begrijpen en te interpreteren die gelden voor motoren in het licht van de ES-TRIN en de NRMM-Verordening (niet voor de weg bestemde mobiele machines).
EN FR DE NL

 

Toelichting voor mogelijke afwijkingen van de technische voorschriften van ES-TRIN voor traditionele vaartuigen

 

ES-TRIN bevat ook voorschriften voor traditionele vaartuigen. Om ondersteuning te bieden bij de implementatie daarvan heeft CESNI een toelichting opgesteld waarin stap voor stap wordt uitgelegd in hoeverre het mogelijk is voor deze vaartuigen af te wijken van de technische vereisten.
EN FR DE NL