Activiteiten

De activiteiten van het Europees Comité voor de opstelling van normen op het gebied van de binnenvaart (CESNI) voor de komende drie jaar hebben met name technische voorschriften voor schepen (CESNI/PT), beroepskwalificaties voor varend personeel (CESNI/QP) en informatietechnologie voor de binnenvaart (CESNI/TI).

 

STRUCUTRE VAN CESNI