Niet-officiële vertalingen

 

Niet-officiële vertalingen van ES-TRIN

De werktalen van het Europees Comité voor de opstelling van standaarden voor de binnenvaart (CESNI) zijn het Duits, Engels, Frans en Nederlands. De authentieke tekst van de Europese standaard tot vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen (ES-TRIN) wordt in deze talen gepubliceerd op de website van CESNI.

De onderstaande tekst is afkomstig van de vertaaldiensten van de Europese Commissie, maar vormt geen authentieke tekst van ES-TRIN. CESNI, en daarmee de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR), is niet aansprakelijk voor enig nadeel of enige schade, direct dan wel indirect, als gevolg van mogelijke onjuistheden, vergissingen of fouten in deze niet-officiële vertalingen.

 
ES-TRIN 2017/1

BG CZ HR HU IT LT PL RO SK

De niet-officiële vertaling van ES-TRIN in het Russisch is beschikbaar op de website van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties (VN/ECE). Noch CESNI, noch de CCR, noch de VN/ECE zijn aansprakelijk voor enig nadeel of enige schade, direct dan wel indirect, als gevolg van mogelijke onjuistheden, vergissingen of fouten in deze niet-officiële vertaling.

 
ES-TRIN 2017/1
RU

ES-TRIN 2019/1
RU

Oekraïne heeft de niet-officiële Oekraïense vertaling van ES-TRIN verstrekt met de steun van de EU in het kader van het project voor technische bijstand “Promotion of transport development of the Dnipro River”. Noch CESNI noch de CCR zijn aansprakelijk voor enig nadeel of enige schade, direct dan wel indirect, als gevolg van mogelijke onjuistheden, vergissingen of fouten in deze niet-officiële vertaling.

 
ES-TRIN 2019/1
UA
ES-TRIN 2023/1
UA

Niet-officiële vertalingen van ES-QIN

De werktalen van het Europees Comité voor de opstelling van standaarden voor de binnenvaart (CESNI) zijn het Duits, Engels, Frans en Nederlands. De authentieke tekst van de Europese standaard voor kwalificaties in de binnenvaart (ES-QIN) wordt in deze talen gepubliceerd op de website van CESNI.

De niet-officiële vertaling van ES-QIN in het Russisch is beschikbaar op de website van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties (VN/ECE). Noch CESNI, noch de CCR, noch de VN/ECE zijn aansprakelijk voor enig nadeel of enige schade, direct dan wel indirect, als gevolg van mogelijke onjuistheden, vergissingen of fouten in deze niet-officiële vertaling.

 
ES-QIN 2019/1
RU

Oekraïne heeft de niet-officiële Oekraïense vertaling van ES-QIN verstrekt met de steun van de EU in het kader van het project voor technische bijstand “Promotion of transport development of the Dnipro River”. Noch CESNI noch de CCR zijn aansprakelijk voor enig nadeel of enige schade, direct dan wel indirect, als gevolg van mogelijke onjuistheden, vergissingen of fouten in deze niet-officiële vertaling.

 
ES-QIN 2018
UA