Studies

Evaluatie van de energiebehoefte van binnenschepen aan de hand van energie-efficiëntie-indexen

De werkgroep CESNI/PT heeft in juni 2020 besloten de evaluatiestudie te publiceren die door de Duitse delegatie is uitgevoerd in het kader van de taak PT-26 van het werkprogramma van CESNI voor de periode 2019-2021. Hiermee wordt niet vooruitgelopen op beleidsontwikkelingen van nationale of internationale regelgevende instanties.

EN DE