Studies

 

Evaluatie van de energiebehoefte van binnenschepen aan de hand van energie-efficiëntie-indexen

De werkgroep CESNI/PT heeft in juni 2020 besloten de evaluatiestudie te publiceren die door de Duitse delegatie is uitgevoerd in het kader van de taak PT-26 van het werkprogramma van CESNI voor de periode 2019-2021. Hiermee wordt niet vooruitgelopen op beleidsontwikkelingen van nationale of internationale regelgevende instanties.

EN DE

Rapport over de ontwikkeling en invoering van een geharmoniseerde databank voor examenonderdelen voor schippers

Het comité heeft in oktober 2022 ingestemd met de publicatie van het rapport dat door het adviesbureau Cito is opgesteld in het kader van taak QP-18 (ontwerpstandaarden voor de toepassing van theorie-examens voor competentiestandaarden) van het CESNI-werkprogramma 2019-2021. In het rapport is ook een lijst van aanbevelingen opgenomen die door de Werkgroep CESNI/QP zijn goedgekeurd.
In het kader van het CESNI-werkprogramma 2022-2024 en met name taak QP-19 wordt nagedacht over het opzetten en ondersteunen van een Europese databank met multiplechoicevragen voor het managementniveau (‘Management Level’ – ‘ML’).
Dit staat niet in de weg aan de ontwikkeling van beleidsmaatregelen door nationale of internationale regelgevende instanties.

EN
Aanbevelingen van CESNI/QP-deskundigen
EN FR DE NL