Gidsen

 

Richtsnoeren voor de procedure om NRE-motoren en vergelijkbare motoren zoals vrachtwagenmotoren (EURO VI) te mariniseren en vast te stellen of de inbouw van dergelijke motoren in binnenschepen toelaatbaar is

CESNI heeft richtsnoeren opgesteld om de administratieve procedure voor de toelating en de inbouw van gemariniseerde motoren (NRE en EURO VI) in binnenschepen, in het kader van Verordening (EU) 2016/1628 en ES-TRIN, te verduidelijken.
EN FR DE NL

Toelichting voor mogelijke afwijkingen van de technische voorschriften van ES-TRIN voor traditionele vaartuigen

ES-TRIN bevat ook voorschriften voor traditionele vaartuigen. Om ondersteuning te bieden bij de implementatie daarvan heeft CESNI een toelichting opgesteld waarin stap voor stap wordt uitgelegd in hoeverre het mogelijk is voor deze vaartuigen af te wijken van de technische vereisten.
EN FR DE NL

Informatieblad standaardformulier onderzoeksrapport scheepshuid

Er moet een rapport worden opgesteld met betrekking tot de meting en beoordeling van de conditie van de scheepshuid en appendages. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van het formulier “Model onderzoeksrapport scheepsromp” of een gelijkwaardig rapportageformulier. Dit model bevat een minimumlijst van gegevens die vereist zijn voor het onderzoeksrapport over de scheepsromp, maar het is niet verplicht gebruik te maken van dit formulier.

Pdf
EN FR DE NL
Excel
EN FR DE NL

Informatieblad over de procedure voor ontheffingen en gelijkwaardigheden van de technische voorschriften van ES-TRIN voor specifieke vaartuigen

Het secretariaat van CESNI ontvangt regelmatig verzoeken om meer informatie over de procedure om een ontheffing aan te vragen om af te mogen wijken van technische voorschriften. Om te zorgen voor een transparante en volledige informatie, rekening houdend met de wettelijke kaders van zowel de EU als de CCR, heeft CESNI besloten een brochure op zijn website te publiceren. De beschreven procedure maakt het mogelijk ervaring op te doen met pilotprojecten (bijvoorbeeld voor alternatieve brandstoffen) en ondersteunt actief de innovatie en vergroening van de vloot.
EN FR DE NL

Richtsnoeren voor de inbouw van het automatische identificatiesysteem voor de binnenvaart – Inland AIS-Station

De richtsnoeren zijn bedoeld om een overzicht te geven van de eisen die in ES-TRIN en ES-RIS staan, terwijl zij daarnaast een beschrijving geven van good pratices voor de inbouwfirma’s.

EN FR DE NL