Workshop aanvaringen (2019)

 

SYSTEMEN TER VOORKOMING VAN AANVARINGEN VAN BINNENVAARTSCHEPEN MET BRUGGEN
(26 september 2019)

 

Context

 

In de Europese binnenvaart zijn aanvaringen met bruggen en andere infrastructuur nog steeds een veel voorkomend soort ongeval (circa 40 % van het totaal aantal ongevallen) en helaas de afgelopen jaren ook met verschillende dodelijke slachtoffers. Onderzoek van de ongevallen toont aan dat in een zeer groot aantal van de ongevallen een menselijke fout de oorzaak was. In meer dan de helft van alle gevallen werd door een fout van de stuurman het stuurhuis niet neergelaten, of niet genoeg neergelaten. Op de markt zijn er technische systemen beschikbaar om de stuurman te waarschuwen en daardoor een aanvaring met een brug of met infrastructuur te voorkomen.

In 2019 heeft het Europees Comité voor de opstelling van standaarden voor de binnenvaart (CESNI) besloten om informatie te vergaren over ervaringen op dit vlak en vereisten op te gaan stellen voor systemen waarmee aanvaringen van bruggen met het stuurhuis kan worden voorkomen (taak PT-5).

 

Doelstellingen

 

Tegen deze achtergrond organiseerde CESNI een workshop met de volgende doelstellingen:

 • het evalueren van het gewicht van de menselijke factor bij aanvaringen met bruggen en het identificeren van aanvullende maatregelen om de veiligheid in de binnenvaart te verhogen;
 • een overzicht krijgen over de beschikbare technische oplossingen;
 • meer horen over de ervaringen van scheepsexploitanten die gebruik maken van dit soort systemen;
 • een discussie op gang brengen tussen fabrikanten, bedrijfsleven, classificatiebureaus en overheidsvertegenwoordigers over de vraag of er minimumeisen nodig zijn om de veiligheid
  in de binnenvaart door het gebruik van dit soort systemen te verhogen en of dit soort systemen gecertificeerd zouden moeten worden.

 

Presentaties

 

Brugaanvaringen en de menselijke factor

 

 • Mw. Schreibers (Intergo – International Centre for Safety, Ergonomics & Human factors) EN

 

Overzicht van beschikbare technische oplossingen

 

 • Dhr. van Ooijen (Sensor Maritime) EN
 • Mw. Bantle (SICK) EN
 • Dhr. van Veen (Alphatron) NL
 • Dhr. Sobotka (Ship solution) DE
 • Dhr. Hoppe (Laessi / SCIPPPER) DE

 

Ervaringen van scheepsexploitanten en schippers

 

 • Dhr. Arntz (IVR) EN
 • Dhr. Klonki (Imperial Logistics) EN
 • Dhr. Munck (ME-Protect)/Dhr. Weber (GDWS – Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt)/Dhr. Galko DE

 

Is er behoefte aan minimumeisen en een certificering van de systemen ter voorkoming van brugaanvaringen?

 

 • Dhr. Kliche (BMVI) DE