Presentatie van de documenten

 
CESNI publiceert de volgende documenten op zijn website:
 
Werkprogramma
Het werkprogramma van CESNI, dat is gebaseerd op de strategische richtsnoeren van de Europese Commissie (DG MOVE) en het secretariaat van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR), houdt rekening met de inbreng van alle deelnemers die de binnenvaart vertegenwoordigen. Het werkprogramma voorziet de geplande activiteiten voor de komende jaren en geeft zo inzicht in de standaarden en andere documenten die in het verschiet liggen.
 
Besluiten
De bundels met de besluiten die zijn aangenomen tijdens de vergaderingen van het comité zijn beschikbaar op de website van CESNI.
 
Standaarden en toelichtingen
CESNI neemt technische standaarden op verschillende gebieden aan, die vooral betrekking hebben op de technische voorschriften voor schepen, de beroepskwalificaties en de informatietechnologieën.
Deze standaarden zijn niet rechtstreeks bindend. De CCR, de Europese Unie (EU), andere internationale organisaties evenals de lidstaten van de CCR of de EU kunnen in hun respectieve wettelijke kaders naar de desbetreffende standaarden verwijzen om deze toepassing te laten vinden.
Het comité publiceert daarnaast toelichtingen bij deze standaarden. Naast de officiële talen van CESNI (Duits, Engels, Frans en Nederlands), zijn voor enkele van deze standaarden niet-officiële vertalingen in andere talen beschikbaar.
 
Gidsen
CESNI publiceert ook gidsen met aanwijzingen om de toepassing van de standaarden te vergemakkelijken.
 
Veelgestelde vragen (FAQ’s)
De aangenomen standaarden worden door CESNI verduidelijkt aan de hand van antwoorden op veelgestelde vragen (FAQ’s).
 
Studies
CESNI denkt verder na over mogelijke toekomstige standaarden op basis van verschillende studies.
 
Aanverwante websites
Onder deze link worden enkele aanverwante websites gegeven, die de werkzaamheden van CESNI aanvullen.
 
Huishoudelijk reglement en interne regels
CESNI beschikt over een eigen huishoudelijk reglement en interne regels die de onafhankelijkheid en een transparante organisatie van de activiteiten van het comité waarborgen.