CESNI-raadplegingen van het bedrijfsleven (2022, 2021)


 

2022

Meer dan 90 deelnemers (werkgevers en werknemers) hebben de tweede raadpleging van het bedrijfsleven over de toekomstige Europese bemanningsvoorschriften op 14 december 2022 bijgewoond. Het event werd medegeorganiseerd door EBU/ESO en ETF, onder auspiciën van CESNI. Er werden verschillende cruciale thema’s voor de toekomstige Europese bemanningsvoorschriften besproken, waaronder de exploitatievormen, de rusttijden, de rustdagen voor scheepseigenaren/-exploitanten, het voeren van een vaartuig door één persoon en het instroomniveau (lichtmatroos en deksman).
 
Documenten
 
Persbericht NL
Kernpunten van de raadpleging van de sector 2.0 NL

2021

Op 14 december van dit jaar heeft CESNI een raadpleging van het bedrijfsleven georganiseerd. Dit event vond online plaats in de vorm van een webinar en was geheel en al gewijd aan de Europese bemanningsvoorschriften. Aan deze belangrijke forumdiscussie, die plaatsvond onder auspiciën van CESNI/QP (de werkgroep van CESNI voor beroepskwalificaties), hebben meer dan tachtig deelnemers deelgenomen. De deelnemers hadden de gelegenheid om in te gaan op de ontwikkeling van een toekomstig wettelijk kader op het niveau van de CCR (Centrale Commissie voor de Rijnvaart) en de EU (Europese Unie) voor de bemanningsvoorschriften en zij werden gevraagd naar hun mening over verschillende vraagstukken.
 
Documenten
 
Persbericht NL
Bijdragen die tijdens de raadpleging van het bedrijfsleven op 14 december 2021 zijn geleverdNL
Routekaart voor de toekomstige bemanningsvoorschriftenNL
 
Presentaties
 
Presentatie over de doelstellingen en de inhoud van het e-tools-initiatief en over het verband tussen de initiatieven inzake bemanningsvoorschriften en de e-tools

  • Mevrouw Christelle Rousseau, Europese Commissie, DG MOVE EN

Presentatie van de routekaart en meer bepaald van de punten waarvoor feedback van de sociale partners wordt verwacht – verduidelijking van de focus van het webinar

  • Mevrouw Herlinde Liégeois, De Vlaamse Waterweg nv EN