CESNI-raadpleging van het bedrijfsleven (2021)

Context

Op 14 december van dit jaar heeft CESNI een raadpleging van het bedrijfsleven georganiseerd. Dit event vond online plaats in de vorm van een webinar en was geheel en al gewijd aan de Europese bemanningsvoorschriften. Aan deze belangrijke forumdiscussie, die plaatsvond onder auspiciën van CESNI/QP (de werkgroep van CESNI voor beroepskwalificaties), hebben meer dan tachtig deelnemers deelgenomen. De deelnemers hadden de gelegenheid om in te gaan op de ontwikkeling van een toekomstig wettelijk kader op het niveau van de CCR (Centrale Commissie voor de Rijnvaart) en de EU (Europese Unie) voor de bemanningsvoorschriften en zij werden gevraagd naar hun mening over verschillende vraagstukken.

Bij deze online-meeting ging het er vooral om de routekaart aan de sector voor te leggen, want deze vormt de hoeksteen voor de ontwikkeling van een wettelijk kader op Europees niveau.

Een ander doel van dit webinar was om de sector te raadplegen en informatie te delen over praktische punten, met name ten aanzien van de “scope” en “flexibiliteit” van toekomstige Europese bemanningsvoorschriften.

CESNI/QP/Crew is blij met alle bijdragen van de sector met betrekking tot de routekaart en zal daar zeker mee aan de slag gaan in het kader van de werkzaamheden op grond van het volgende werkprogramma voor 2022-2024.

Documenten

Persbericht NL
Agenda NL
Bijdragen die tijdens de raadpleging van het bedrijfsleven op 14 december 2021 zijn geleverdNL
Routekaart voor de toekomstige bemanningsvoorschriftenNL

Presentaties

Presentatie over de doelstellingen en de inhoud van het e-tools-initiatief en over het verband tussen de initiatieven inzake bemanningsvoorschriften en de e-tools

  • Mevrouw Christelle Rousseau, Europese Commissie, DG MOVE EN

Presentatie van de routekaart en meer bepaald van de punten waarvoor feedback van de sociale partners wordt verwacht – verduidelijking van de focus van het webinar

  • Mevrouw Herlinde Liégeois, De Vlaamse Waterweg nv EN