Andere documenten en richtsnoeren voor bemanningen

 

Standaarden

Standaarden voor gestandaardiseerde communicatiezinnen in vier talen
EN FR DE NL
Standaarden voor de basisopleiding veiligheid voor deksmannen
EN FR DE NL

Standaarden voor het praktijkexamen ter verkrijging van het kwalificatiecertificaat op operationeel niveau (matroos)
EN FR DE NL

Toelichtingen

Toelichting bij de standaarden voor gestandaardiseerde communicatiezinnen in vier talen
EN FR DE NL
Toelichting bij de standaarden voor de basisopleiding veiligheid voor deksmannen
EN FR DE NL

Modellen

Model voor examens op operationeel niveau (matroos)
EN FR DE NL
Model voor examens op managementniveau (‘management level’ – ‘ML’) (schipper)
EN FR DE NL

Model voor de medische verklaring tot vaststelling van de medische geschiktheid voor de binnenvaart
EN FR DE NL

Richtsnoeren

Richtsnoeren: Competentievereisten voor het bedienen van vaartuigen die zijn uitgerust met een stroomvoorziening voor de voortstuwing
EN FR DE NL
Richtsnoeren: Competentievereisten voor het bedienen van vaartuigen die methanol als brandstof gebruiken
EN FR DE NL
Richtsnoeren voor milieuvriendelijk en efficiënt varen (ecologisch varen)
EN FR DE NL