Kernpunten van de raadpleging van het bedrijfsleven over de toekomstige Europese bemanningsvoorschriften

30/03/2023

Persbericht CESNI / ETF / EBU / ESO
 
Meer dan 90 deelnemers (werkgevers en werknemers) hebben de tweede raadpleging van het bedrijfsleven over de toekomstige Europese bemanningsvoorschriften op 14 december 2022 bijgewoond. Het event werd medegeorganiseerd door EBU/ESO en ETF, onder auspiciën van CESNI. Gezien het aantal deelnemers en de vertegenwoordigde organisaties kan de raadpleging als representatief voor het standpunt van het bedrijfsleven worden beschouwd.
 

Copyright: Port of Switzerland

 
Er werden verschillende cruciale thema’s voor de toekomstige Europese bemanningsvoorschriften besproken, waaronder de exploitatievormen, de rusttijden, de rustdagen voor scheepseigenaren/-exploitanten, het voeren van een vaartuig door één persoon en het instroomniveau (lichtmatroos en deksman).
 
De deelnemers konden via vragenlijsten en interactief overleg hun mening geven over concrete voorstellen voor onder meer een mogelijk alternatief voor de exploitatievormen, een minimumrusttijd van zes uur en een minimumaantal rustdagen voor de scheepseigenaren/-exploitanten.
 
De resultaten van de raadpleging zijn op de website van CESNI gepubliceerd.
Voor elk thema (keynote) worden de antwoorden op de vragen en de kernpunten die de belangrijkste bevindingen samenvatten, weergegeven. Deze bevindingen zullen worden meegenomen in de besprekingen die momenteel in de werkgroep worden gevoerd over de toekomstige bemanningsvoorschriften.
 
De werkzaamheden worden voortgezet! Voor vragen of opmerkingen kan contact worden opgenomen met de vertegenwoordigers van het bedrijfsleven:

 
Dank aan alle deelnemers voor dit verhelderend overleg!