Vergaderingen van CESNI/QP-deskundigengroepen in Bazel (Zwitserland) op 9-10 september 2019

26/09/2019

De tijdelijke werkgroepen CESNI/QP/QM (kwaliteitsmanagement) en CESNI/QP/Crew (bemanningsvoorschriften) zijn op 9 en 10 september in Bazel bijeengekomen om de werkzaamheden voort te zetten in het kader van de taken die hun door het comité werden opgedragen (zie het persbericht over CESNI).

 

 

De twintig deskundigen zijn op uitnodiging van de Zwitserse delegatie aan boord gegaan van de duw-/sleepboot “WILD MAA” in de haven van Birsfelden, waar de Rijn de verbinding vormt tussen de twee CCR-lidstaten (Centrale Commissie voor de Rijnvaart) Duitsland en Zwitserland. De deskundigen passeerden de sluis van Birsfelden, die aan Zwitserse zijde van de rivier ligt. Daarna voer het schip stroomafwaarts door Bazel tot aan de Mittlere Rheinbrücke, die het begin vormt van de internationale Rijn. De deskundigen hebben hierdoor ook een goed inzicht gekregen in de moeilijkheden van dit specifieke riviergedeelte, waar kennis van de lokale omstandigheden en indrukwekkende vaardigheden van de schipper absoluut een vereiste zijn.

Hans-Peter Hadorn, commissaris van de CCR en directeur van de Schweizerische Rheinhäfen, heeft alle deelnemers van harte welkom geheten. Hij onderstreepte het belang dat Zwitserland hecht aan een verdere harmonisatie van de regelgeving op het gebied van de beroepskwalificaties in de binnenvaart. Het nieuwe wettelijk kader dat in 2022 op de Rijn en in de Europese Unie (EU) van kracht zal worden, wordt zeer begroet. Hij gaf te kennen ervan overtuigd te zijn dat de EU en de CCR-lidstaten de gemeenschappelijke regelgeving in nauw overleg zullen toepassen en ontwikkelen.

De deskundigen voor het kwaliteitsmanagement hebben zich gedurende deze twee dagen in Bazel met name beziggehouden met de harmonisatie van de examenprocedures. Verder zijn zij in detail ingegaan op de mogelijkheden voor het opstellen van herziene bemanningsvoorschriften, waarbij zij het TASCS-project van de sociale partners (Towards A Sustainable Crewing System) als vertrekpunt nemen.

De werkgroep heeft de Schweizerische Rheinhäfen heel hartelijk bedankt voor de gastvrijheid en uitstekende organisatie van de bijeenkomst.