CESNI/QP lanceert nieuwe activiteiten in Boekarest, Roemenië

09/05/2019

 

(Bron: CERONAV/Danube SKILLS)

 

Boekarest, 9 mei 2019 – De permanente Werkgroep voor beroepskwalificaties (CESNI/QP) en haar tijdelijke werkgroepen zijn op 7 en 8 mei 2019 voor de eerste maal bijeengekomen in Boekarest (Roemenië), in het prestigieuze gebouw van het Parlementspaleis. Roemenië bekleedt tot 30 juni 2019 het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie, wordt doorsneden door de Donau en heeft de grootste binnenvaartschool van het Donaubekken (CERONAV): kortom, een perfecte host om circa 50 deskundigen afkomstig uit 14 lidstaten van CESNI, de Europese Commissie, de rivierencommissies en de sociale partners alsmede de partners van het project Danube SKILLS te ontvangen. Deze bijeenkomsten markeren de start van nieuwe activiteiten in het werkprogramma van CESNI  voor de periode 2019-2021.

 

De vergadering van de permanente werkgroep werd op 8 mei geopend door de Roemeense staatssecretaris van Vervoer, de heer Ionel Minea. De aanwezigheid van de heer Minea benadrukte het belang van de binnenvaart voor zijn land. Het personeel van Roemeense oorsprong dat in het goederenvervoer over water werkt vertegenwoordigt inderdaad ongeveer 10% van het totale personeelsbestand in de Europese Unie (EU) en het aantal actieve vrachtschepen maakt 11% van de Europese vloot uit (zie het rapport “Market Insight – April 2019“). De vertegenwoordigers van het project Danube SKILLS hadden de gelegenheid om de belangrijkste resultaten van het project aan de leden van CESNI/QP te presenteren, samen met een volledig overzicht van de uitvoering van de (EU)-richtlijn 2017/2397 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties in de partnerlanden van het project. De vergadering van de permanente werkgroep bood tevens de gelegenheid om de ontwerpstandaarden voor de basisopleiding veiligheid voor deksmannen en de gestandaardiseerde communicatiezinnen in vier talen te bespreken. In de laatste plaats kon met betrekking tot de elektronische certificaten overeenstemming worden bereikt over een uniek serienummer en konden ook de veiligheidsaspecten van de 2D-barcode worden besproken.

 

In de marge van de vergadering van de permanente werkgroep zijn de twee nieuwe tijdelijke werkgroepen op 7 en 8 mei begonnen met de ambitieuze taken die het Comité CESNI op 10 april aan deze werkgroepen heeft opgedragen.

 

De Werkgroep voor kwaliteitsmanagement (CESNI/QP/QM) is op 7 mei met haar werkzaamheden begonnen. Een van de vele taken van de werkgroep is het opstellen van ontwerpstandaarden voor de kwaliteitsbeoordeling en -bewaking van de opleidingsprogramma’s en examens, op basis van de competenties die door CESNI worden gedefinieerd.

 

De Werkgroep voor bemanningsvoorschriften (CESNI/QP/Crew) is op 8 mei bijeengekomen. De sociale partners hebben in dit kader de resultaten van de TASCS-studie (Towards a Sustainable Crewing System) gepresenteerd, op basis waarvan de werkgroep een aanbeveling zal formuleren voor mogelijke ontwikkelingen en moderniseringen van de regelgeving op het gebied van de bemanningen.

 

De deskundigen zullen aan het eind van de zomer opnieuw bijeenkomen in de Rijnstad Bazel, op uitnodiging van de Zwitserse delegatie.