CESNI publiceert een open brief in het kader van de COVID-19-pandemie

20/05/2020

De CESNI-leden en waarnemersstaten, riviercommissies en internationale organisaties, evenals erkende non-gouvernementele organisaties, hebben tijdens de laatste CESNI-bijeenkomst op 30 april 2020 de dringende noodzaak naar voren gebracht om tot een gecoördineerde aanpak te komen met betrekking tot de maatregelen ter ondersteuning van de Europese binnenvaartsector in verband met de COVID-19-crisis.

 

CESNI doet in een open brief, die vandaag wordt gepubliceerd, de aanbeveling dat staten geen sancties opleggen wanneer de geldigheidsduur van certificaten, verklaringen en andere door nationale autoriteiten afgegeven documenten in verband met de binnenvaart wordt overschreden, op voorwaarde dat:

  • de bedoelde certificaten, verklaringen en andere documenten nog steeds geldig waren op 15 maart 2020 en
  • de veiligheid en de operationele continuïteit van de binnenvaart en binnenwateren niet in het gedrang komen.

 

Het Comité doet ook het verzoek aan de sector en de Commissies van deskundigen om de inspecties en certificering van vaartuigen zo veel mogelijk voort te zetten en/of te hervatten.

 

De open brief bouwt voort op het huidige beraad over de gevolgen van de crisis, waarbij rekening wordt gehouden met de maatregelen die al zijn genomen door nationale, Europese en internationale autoriteiten en regelgevende instanties, en zonder vooruit te lopen op toekomstige aanpassingen van de relevante Europese en internationale rechtskaders, met name door de Europese Unie en de CCR. Deze aanbeveling kan daarom worden beschouwd als een aanvulling op de ontwerpverordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van specifieke en tijdelijke maatregelen in verband met de COVID-19-uitbraak die betrekking hebben op de geldigheid van bepaalde certificaten, vergunningen en machtigingen en het uitstel van bepaalde periodieke controles en opleidingen op bepaalde gebieden van de vervoerswetgeving. Het is gericht aan de leden, waarnemersstaten, internationale organisaties, erkende non-gouvernementele organisaties van CESNI, alsook aan de binnenvaartsector en Commissies van deskundigen.

 

De brief kan hier worden geraadpleegd.