Publicatie van ES-QIN 2019 – Europese standaard voor kwalificaties in de binnenvaart

01/04/2020

Straatsburg, 1 april 2020 – De geconsolideerde versie van de Europese standaard voor kwalificaties in de binnenvaart (ES-QIN), editie 2019, is nu beschikbaar op de website van CESNI.
 

 
De editie 2019 van ES-QIN omvat:
 
1. Een eerste reeks standaarden, de zogenaamde “Praagse standaarden”, die in 2018 zijn aangenomen (zie het persbericht) en uit 4 hoofddelen bestaan

 • Deel I: Competentiestandaarden
 • Deel II: Standaarden voor praktijkexamens
 • Deel III: Standaarden voor de goedkeuring van simulatoren
 • Deel IV: Standaarden inzake de medische geschiktheid

 
2. Een tweede reeks van vijf standaarden voor modellen, die in 2019 zijn aangenomen en ondergebracht in:

 • Deel V: standaarden voor modellen van documenten met betrekking tot de bemanning in de binnenvaart

 
ES-QIN is een hoeksteen voor een moderne en hooggekwalificeerde binnenvaartsector.
 
De belangrijkste doelstellingen van de standaarden die door CESNI zijn aangenomen op het gebied van beroepskwalificaties zijn de volgende:

 • de arbeidsmobiliteit bevorderen dankzij standaarden die door de Europese Unie (EU), de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) en andere wetgevende organen kunnen worden gebruikt,
 • de binnenvaartberoepen nog aantrekkelijker maken,
 • een veilige scheepvaart waarborgen door ambitieuze eisen te stellen op het gebied van de kennis, vaardigheden en geschiktheid, en
 • de ondernemingen en bemanningen in staat stellen zich aan te passen aan technische en logistieke innovatie.

 
Een referentiekader voor de gehele loopbaan van het binnenvaartpersoneel
 
Dit referentiekader begeleidt het scheepvaartpersoneel tijdens de hele loopbaan:

 • Opleiding: ES-QIN definieert alle competenties die door de betrokken bemanningsleden verkregen moeten worden, waarbij een gemeenschappelijke basis en aanvullende competenties worden gedefinieerd afhankelijk van de activiteit (varen met behulp van een radar, varen op binnenwateren van maritieme aard, werken in de passagiersvaart, varen met LNG, enz.);
 • Evaluatie: ES-QIN geeft aan welke competenties beoordeeld moeten worden om eerdere leerprestaties te valideren; de standaarden definiëren ook de vereisten voor de simulatoren die in de examens worden gebruikt;
 • Kwalificatiecertificaten: ES-QIN definieert niet alleen modellen voor de documenten die het kwalificatieniveau en de geschiktheid moeten aantonen (certificaten), maar legt ook de voorwaarden vast om de verkregen ervaring te registreren in het kader van de loopbaanondersteuning voor het scheepvaartpersoneel;
 • Medische geschiktheid: ES-QIN voorziet een uitgebreide lijst van medische criteria voor gebruik door artsen. Deze lijst is ontworpen om de veiligheid van het vaartuig, de bemanning, de passagiers en de lading te waarborgen onder de specifieke omstandigheden die de binnenvaart kenmerken.

 
En dat is niet alles: de internationale deskundigen van CESNI blijven werken aan een robuust raamwerk voor alle stadia van de loopbaan:

 • Basisveiligheidsopleiding: opleiding voor bemanningsleden op instapniveau (dekslieden);
 • Ondernemerschap: vaststelling van de ondernemersvaardigheden die nodig zijn in de binnenvaart;
 • Digitale omgeving: begeleiding van het personeel dat in toenemende mate in een digitale omgeving moet functioneren (en meer in het algemeen moet kunnen omgaan met apparatuur die is toegestaan voor geautomatiseerd varen);
 • Energietransitie: begeleiding van het personeel bij de energietransitie, bijvoorbeeld door de toepassing van milieuvriendelijke vaarpraktijken of trainingsmodules voor het gebruik van nieuwe voortstuwingssystemen.

 
De lijst van taken is beschikbaar in het werkprogramma van CESNI voor 2019-2021.
 
Een normatief referentiekader voor veel actoren die betrokken zijn bij de binnenvaart
 
Tot de volledige implementatie in januari 2022 van het nieuwe Europese kader voor moderne kwalificaties zullen talrijke actoren nog veel werk moeten verzetten op basis van ES-QIN:

 • Internationale en nationale regelgevende organen verrichten momenteel inhoudelijke juridische werkzaamheden om naar ES-QIN te verwijzen in de verschillende kaders.
 • Nationale autoriteiten zullen regels moeten opstellen voor de afgifte van nieuwe certificaten, met inbegrip van de eerste elektronische certificaten.
 • Opleidingsinstituten zullen hun curricula en opleidingsprogramma’s moeten aanpassen.
 • Examencommissies zullen hun procedures moeten wijzigen en zich moeten voorbereiden op verplichte praktijkexamens.

 
De CESNI-standaarden zijn niet bindend op zich. De CCR, de EU en andere internationale organisaties of derde landen kunnen de standaarden desgewenst toepassen door deze in hun respectieve wettelijke kaders te integreren. In het kader van ES-QIN hebben de standaarden tot doel bemanningsvoorschriften vast te stellen die het mogelijk maken de erkenning van de afgegeven kwalificatiecertificaten te waarborgen.
 
De speciale pagina op de website van CESNI geeft meer informatie over de beroepskwalificaties: https://www.cesni.eu/nl/beroepskwalificaties/