Internationale samenwerking bij het onderzoek van binnenschepen

26/04/2018

 

Wenen, 27 april 2018 – Van 24 tot en met 26 april 2018 heeft in Wenen de derde gemeenschappelijke bijeenkomst plaatsgevonden van de commissies die met het onderzoek van binnenschepen zijn belast. De bijeenkomst was georganiseerd onder auspiciën van het Europees Comité voor de opstelling van standaarden voor de binnenvaart (CESNI), na eerdere bijeenkomsten in Boedapest (2008) en in Wroclaw (2012).

 

Bijna 80 deskundigen uit 12 lidstaten van CESNI en van classificatiebureaus en rivierencommissies hebben talrijke vragen beantwoord met betrekking tot de concrete toepassing van de technische voorschriften voor binnenschepen en deelgenomen aan verrijkende uitwisselingen van meningen en ervaringen in het kader van meerdere discussiegroepen.

 

De deelnemers werden verwelkomd door mevrouw Vera Hofbauer, hoofd van de afdeling scheepvaart van het Oostenrijks Ministerie van Verkeer, Innovatie en Technologie en plaatsvervangend voorzitster van CESNI. Zij heeft met name de sleutelrol van de Europese standaard tot vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen (ES-TRIN) benadrukt bij de bevordering van de onderlinge afstemming van de regelgevingskaders op Europees niveau, ook op de Rijn en de Donau, en verzocht de inspanningen voort te zetten om te zorgen voor een evenwichtige samenwerking binnen CESNI met het oog op een geharmoniseerde toepassing van deze standaard. De bijeenkomst stond onder de vakkundige en efficiënte leiding van Max Bühler, Zwitserse commissaris voor de Rijnvaart.

 

Aan het einde van de bijeenkomst van drie dagen waren de 50 door de deskundigen gestelde vragen over de toepassing van ES-TRIN grotendeels beantwoord. De specialistische discussies over de toepassing van de technische voorschriften hebben bovendien geresulteerd in talrijke voorstellen voor afgestemde interpretaties.

 

De bijeenkomst was tevens de gelegenheid om de deskundigen uit de praktijk te informeren over de werking van CESNI, de ontwikkeling van de internationale regelgevingskaders en de inwerkingtreding van ES-TRIN 2017/1 in oktober 2018. Hoewel CESNI heeft gezorgd voor een onderlinge afstemming van de regelgevingskaders op Europees niveau, staat nu de goede toepassing van ES-TRIN op de voorgrond om in de binnenvaart een hoog veiligheidsniveau te behouden, de impact voor het milieu te beperken en een gelijk speelveld veilig te stellen. In dit kader is de belangrijke rol van de Commissies van Deskundigen onderstreept voor zowel de toepassing van ES-TRIN als de ondersteuning van ontwikkelingen op het gebied van innovatie.

 

In het kader van de bijeenkomst hadden de internationale deskundigen echter ook voldoende tijd voor bilaterale uitwisselingen, waaraan zeker ook het interessante informele programma van de Oostenrijkse organisatoren en de bijzondere sfeer van de stad Wenen hebben bijgedragen. De gelegde of hernieuwde contacten zullen ongetwijfeld de grensoverschrijdende samenwerking van de deskundigen bevorderen.

 

De resultaten zullen worden gepubliceerd door middel van de gegevensbank voor de toepassing van de technische voorschriften “ES-TRIN-faq”. De resultaten zouden tevens aanleiding kunnen geven tot verdere werkzaamheden binnen CESNI, met name voor toekomstige wijzigingen van ES-TRIN.