Goedkeuring en publicatie van de gedelegeerde richtlijn ter overname van de ES-QIN 2018

08/08/2019

De Europese Commissie heeft op 2 augustus jongstleden de gedelegeerde handeling aangenomen die een aanvulling vormt op Richtlijn (EU) 2017/2397 van het Europees Parlement en de Raad voor wat betreft de normen betreffende competenties en de overeenkomstige kennis en vaardigheden voor praktijkexamens, de goedkeuring van simulatoren en medische geschiktheid.

(Bron: CESNI-secretariaat)

 

De gedelegeerde richtlijn en zijn bijlagen (de CESNI-standaarden) zijn beschikbaar in de 23 officiële talen van de Europese Unie. Binnenkort zullen zij ook in het Publicatieblad van de Europese Unie gepubliceerd worden.

De ES-QIN-standaard 2018, die aangenomen is door CESNI, het Europees Comité voor de opstelling van standaarden voor de binnenvaart, wordt door middel van deze gedelegeerde richtlijn door de Europese Commissie opgenomen in het wettelijk kader van de EU, zoals voorzien in artikel 32 van de Richtlijn (EU) 2017/2397.

De editie 2018 van de ES-QIN (de Europese standaard voor kwalificaties in de binnenvaart) bevat de 14 standaarden die op 8 november 2018 in Praag door CESNI werden aangenomen (zie het persbericht van 8 november 2018). Zij zijn onderverdeeld in vier categorieën, die overeenkomen met wat hiervoor in de richtlijn voorzien is:

–           standaarden inzake de medische geschiktheid

–           competentiestandaarden

–           standaarden voor praktijkexamens

–           standaarden voor de goedkeuring van simulatoren.

Na het zomerreces zal een geconsolideerde versie van de ES-QIN op de website van CESNI worden gepubliceerd.

 

De richtlijn wordt twintig dagen na de publicatie in het Publicatieblad van de Europese Unie (PB) van kracht. De lidstaten hebben tot 17 januari 2022 de tijd om de standaarden over te nemen in hun nationale wetgeving, zodat de regelgeving gaat gelden op alle bevaarbare waterwegen van de Europese Unie vanaf 18 januari 2022.

Parallel hieraan werkt de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) aan een herziening van het Reglement betreffende het scheepvaartpersoneel op de Rijn (RSP) om de ES-QIN-standaard voor 18 januari 2022 hierin op te nemen, zodat voor de Rijn dezelfde voorschriften gaan gelden als op de waterwegen van de Europese Unie en er gezorgd kan worden voor een coherente transpositie in nationaal recht.