Eerste internationale bijeenkomst van vertalers op het gebied van de binnenvaart

09/02/2018

 

Straatsburg, 9 februari 2018  Op 8 en 9 februari 2018 heeft in het Palais du Rhin in Straatsburg onder auspiciën van het Europees Comité voor de opstelling van standaarden voor de binnenvaart (CESNI) de eerste internationale workshop plaatsgevonden voor vertalers die op het gebied van de binnenvaart werkzaam zijn. Deze workshop heeft voor de eerste maal vertegenwoordigers bijeengebracht van de interne vertaaldiensten van de internationale rivierencommissies (Centrale Commissie voor de Rijnvaart, Donaucommissie, Moezelcommissie, Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn, Internationale Commissies ter Bescherming van de Moezel en de Saar), de Europese Commissie (Directoraat-generaal Vertaling) en andere internationale organisaties (Kantoor van de Verenigde Naties in Genève, Raad van Europa) alsmede vertegenwoordigers van freelancers die regelmatig vertaal- en tolkwerkzaamheden verrichten op het gebied van de binnenvaart. De moderatie en de leiding van de workshop lagen in de bekwame handen van de heer Jean-Marie Gardette, hoofd van de Franse Vertaaldienst bij het Hof van Justitie van de Europese Unie. De bijeenkomst werd afgesloten met een bezoek van Arte en een presentatie van de vertaal- en tolkdiensten van deze Frans-Duitse cultuurzender.

Het belang van vertaling op het gebied van de binnenvaart is in een breder perspectief geplaatst, met name op basis van de ervaringen binnen het Comité CESNI, dat in vier talen werkt (Duits, Engels, Frans en Nederlands). De standaarden die door CESNI worden vastgesteld zijn bedoeld om toepassing te vinden in de lidstaten van zowel de CCR als de Europese Unie, maar ook in derde staten die besluiten naar deze standaarden te verwijzen in hun respectieve wettelijke kaders. De beschikbaarheid van kwaliteitsvertalingen van deze technische teksten vormt een essentiële bijdrage tot een succesvolle verspreiding van de standaarden in Europa en daarbuiten.

De workshop heeft bovendien de aandacht gevestigd op de grote diversiteit aan onderwerpen die verband houden met de binnenvaart, die een grote uitdaging vormt voor de vertalers die werken voor de rivierencommissies en andere internationale organisaties. De vertalers moeten inderdaad beschikken over een brede terminologie op sterk uiteenlopende gebieden, zoals diplomatieke aangelegenheden, nautische technieken, beroepskwalificaties, politievoorschriften, lijsten van gevaarlijke goederen, binnenvaartrecht, infrastructuur, milieu, marifonie, economie of rechterlijke uitspraken.

De uitwisseling tussen de deelnemers werd verrijkt met talrijke presentaties, waarbij zowel de werkmethoden als de verschillende hulpmiddelen van de vertalers aan bod kwamen. Ook zijn verschillende benaderingsaanzetten voor gezamenlijke projecten naar voren gekomen, zoals het uitwisselen van bronnen, referentiemateriaal en tools, bijvoorbeeld in de vorm van de inrichting van een gemeenschappelijk platform of de instelling van een gemeenschappelijke gegevensbank over de regelgeving voor de binnenvaart.

De deelnemers hebben de wens uitgesproken opnieuw bijeen te komen om concreet vorm te geven aan deze projecten, wat het succes van dit eerste evenement bevestigt.

 

De organisaties die hebben deelgenomen aan de eerste internationale bijeenkomst van vertalers op het gebied van de binnenvaart zijn de volgende:

 

Internationale rivierencommissies

 

Internationale organisaties