Workshop: Systemen ter voorkoming van aanvaringen van binnenvaartschepen met bruggen