Tweede bijeenkomst van de examencommissies voor beroepskwalificatie – online