Tijdelijke Werkgroep voor overgangsbepalingen bij de technische voorschriften voor binnenschepen (online)