Internationale samenwerking op het gebied van de certificering van binnenvaartschepen

28/09/2023

Zagreb, 28 september 2023 – Van 26 tot en met 28 september 2023 heeft in Zagreb de vierde gemeenschappelijke bijeenkomst plaatsgevonden van de commissies die verantwoordelijk zijn voor het onderzoek van binnenvaartschepen. Deze bijeenkomst is georganiseerd onder auspiciën van het Europees Comité voor de opstelling van standaarden voor de binnenvaart (CESNI); eerdere bijeenkomsten vonden plaats in Boedapest (2008), Wroclaw (2012) en Wenen (2018).
 

Bron: CESNI

 
De deelnemers werden verwelkomd door mevrouw Duška Kunštek, hoofd van het Directoraat Binnenvaart van het Kroatische ministerie van vervoer, en door de heer Ivan Bilić-Prcić, hoofd van de afdeling Binnenvaart van het Kroatische scheepsregister (CRS), tevens plaatsvervangend voorzitter van CESNI. Zij hebben met name de sleutelrol van de ES-TRIN (de Europese standaard tot vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen) benadrukt

  • ter bevordering van het op elkaar afstemmen van de regelgevingskaders op Europees niveau, met inbegrip van belangrijke waterwegcorridors zoals de Rijn en de Donau, en
  • ter ondersteuning van de vergroening van de Europese vloot.

 
De heer Ruben Lindemann van de Duitse delegatie bij CESNI (tevens plaatsvervangend commissaris bij de CCR), heeft de vergadering zeer bekwaam en efficiënt geleid.
 
Er waren meer dan tachtig deelnemers en deskundigen uit dertien lidstaten van CESNI en een waarnemersstaat aanwezig, samen met een vertegenwoordigster van de Europese Commissie en vertegenwoordigers van de classificatiebureaus, binnenvaartorganisaties en riviercommissies; zij hebben gezamenlijk talrijke vragen besproken die verband houden met de toepassing in de praktijk van de technische voorschriften voor binnenvaartschepen in Europa.
  
Aan het einde van de bijeenkomst van drie dagen waren de 38 van tevoren door de deskundigen ingediende vragen over de toepassing van de ES-TRIN grotendeels beantwoord. Deze antwoorden zullen ter bekrachtiging worden voorgelegd aan de bevoegde organen van CESNI; daarna zullen de resultaten worden gepubliceerd in de “ES-TRIN-faq”, de databank die beschrijft hoe de technische vereisten moeten worden toegepast.
 
Een goede tenuitvoerlegging van de ES-TRIN is noodzakelijk om in de binnenvaart een hoog veiligheidsniveau te behouden, de gevolgen van de scheepvaart voor het milieu te beperken, innovatie te bevorderen en in de binnenvaart voor een “level playing field” te zorgen. Wat dit betreft is er een belangrijke rol voor de Commissies van Deskundigen weggelegd.
 
Deze bijeenkomst bood tevens een gelegenheid om de deskundigen die hier dagelijks mee te maken hebben, te informeren over de wijze waarop CESNI werkt. Er werd tevens ingegaan op de laatste ontwikkelingen in de internationale reglementaire kaders en de nieuwe eisen die opgenomen zullen worden in de ES-TRIN 2023/1. De ES-TRIN 2023/1 wordt bindend door middel van een gedelegeerde handeling van de EU en een besluit van de CCR en zal in januari 2024 van kracht worden.
 
De internationale deskundigen zijn de Kroatische gastheer zeer erkentelijk voor de ontvangst en de uitstekende organisatie van de bijeenkomst.
 
Link naar de specifieke webpage: https://www.cesni.eu/nl/suk-bijeenkomst-2023/.