Derde gezamenlijke bijeenkomst van de examencommissies voor beroepskwalificaties

15/11/2023

Straatsburg, 15 november 2023 – Op 15 november 2023 heeft in Straatsburg de derde gezamenlijke bijeenkomst plaatsgevonden van de examencommissies die verantwoordelijk zijn voor de evaluatie van de dekbemanningsleden in de binnenvaart in alle lidstaten van CESNI. Het evenement was ook online toegankelijk om een brede deelname te waarborgen. Bijna 50 deskundigen hebben namens 12 lidstaten van CESNI, Oekraïne, riviercommissies, sociale partners en EDINNA aan de bijeenkomst deelgenomen.
 

Bron: CESNI

 
De bevordering van samenwerking, het delen van kennis en de oplossing van belangrijke problemen stonden centraal en de bijeenkomst was vooral gericht op het faciliteren van informatieve en kwalitatieve uitwisselingen over de Europese standaard voor kwalificaties in de binnenvaart (ES-QIN). Tijdens de bijeenkomst zijn met name de standaarden voor praktijkexamens (deel II) behandeld. De bijeenkomst was primordiaal vanwege de recente implementatie van nieuwe internationale regelgevende kaders voor de beroepskwalificaties in de binnenvaart, die aanzienlijke wijzigingen met zich meebrengen voor de inhoud van de opleidingen en de examenprocedures.
 
De bijeenkomst werd geopend met een warm welkom van mevrouw Lucia Luijten, secretaris-generaal van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) en uitvoerend secretaris van CESNI. Zij benadrukte de centrale rol van de examencommissies in het huidige landschap van de beroepskwalificaties. Een uniforme toepassing en interpretatie van de standaarden zijn inderdaad van fundamenteel belang om gelijke voorwaarden te waarborgen voor kandidaten die kwalificaties wensen te verkrijgen in de lidstaten van CESNI. In een context die wordt gekenmerkt door een ernstig tekort aan personeel, wensen de stakeholders examens te kunnen afnemen die in overeenstemming zijn met de gevraagde competenties en de veiligheidseisen. De bijeenkomst kende een vlot verloop onder het voorzitterschap van mevrouw Petra Nethövel-Kathstede, deskundige van de Duitse delegatie en voorzitter van de Werkgroep voor beroepskwalificaties van CESNI (CESNI/QP).
 
De deelnemers hebben de praktische toepassing van ES-QIN uitvoerig besproken aan de hand van 25 vragen die vooraf door de deelnemers waren ingediend. De examinatoren hebben de nieuwe praktijken besproken op basis van concrete voorbeelden van examenprocedures. Het nieuwe gebruik van simulatoren voor praktijkexamens is positief ontvangen door de stakeholders. Dit zal de Werkgroep CESNI/QP aanmoedigen om de inzet van simulatoren waar mogelijk te promoten.
 
De vruchtbare uitwisselingen hebben bijgedragen aan een betere afstemming en een gedeeld begrip van de relevante standaarden en examencriteria. De bijeenkomst fungeerde bovendien als platform om de deskundigen te informeren over de lopende activiteiten van CESNI op het gebied van de beroepskwalificaties. De deelnemers hebben ook een presentatie van de Duitse delegatie gekregen en beste praktijken uitgewisseld met betrekking tot het examen voor riviergedeelten met specifieke risico’s op de Rijn.
 
In een wereld waar de beroepskwalificaties in de binnenvaart voortdurend in ontwikkeling zijn, bood de bijeenkomst een forum om de laatste ontwikkelingen, uitdagingen en mogelijkheden voor het verbeteren van de kwaliteit en consistentie van de opleidingsprogramma’s en examens te bespreken. Het was een belangrijke mijlpaal in de voortdurende inspanningen om gelijke voorwaarden te waarborgen met het oog op de instandhouding van een hooggekwalificeerde en veilige Europese binnenvaart. De resultaten en belangrijkste conclusies zullen een uitstekende basis voor de Werkgroep CESNI/QP vormen om ES-QIN te actualiseren en de praktijkexamens verder te verbeteren.