De CCR stelt een Europees comité voor de opstelling van standaarden in de binnenvaart (“CESNI”) in

16/06/2015

IMG_4894

 

De Centrale Commissie voor de Rijnvaart heeft tijdens haar laatste plenaire zitting een besluit aangenomen ter instelling van CESNI, het Europees Comité voor de opstelling van standaarden in de binnenvaart. Dit besluit bevordert en versnelt de ontwikkeling van uniforme, moderne en gebruiksvriendelijke voorschriften en draagt op deze manier tevens bij aan de “Visie 2018” van de CCR voor een duurzame ontwikkeling van de binnenvaart.

De instelling van dit nieuwe werkorgaan vloeit voort uit de wens van de CCR en de Europese Unie om de governance op Europees vlak te versterken, vooral met betrekking tot de regelgeving voor de binnenvaart. In 2013 was daartoe al een administratieve overeenkomst gesloten tussen de Directeur-Generaal Mobiliteit en Transport van de Europese Commissie en de Secretaris-Generaal van de Centrale Commissie.

Dit comité bestaat uit deskundigen van de lidstaten van de Europese Unie en de CCR en wordt bijgestaan door vertegenwoordigers van internationale organisaties die zich bezighouden met de binnenvaart. Een belangrijke plaats is ingeruimd voor de vertegenwoordigers van de verschillende binnenvaartactoren en het Europese binnenvaartbedrijfsleven. Met de instelling van dit comité willen de Europese Commissie en de CCR een concrete bijdrage leveren aan de vereenvoudiging van de binnenvaartregelgeving, waarbij de grote ervaring van de CCR ten goede kan komen aan alle institutionele partners en stakeholders.

CESNI is niet alleen verantwoordelijk voor het opstellen van standaarden voor de technische voorschriften voor binnenvaartschepen en het varend personeel, maar draagt tevens zorg voor de voorbereiding van de verschillende uitvoeringsmaatregelen op de genoemde reglementaire gebieden. De reglementaire kaders van de Europese Unie (momenteel worden nieuwe richtlijnen besproken) en van de CCR (Reglement Onderzoek schepen op de Rijn en Reglement betreffende het scheepvaartpersoneel op de Rijn) zullen in de toekomst naar de door CESNI uitgewerkte standaarden verwijzen.

De constitutieve vergadering van dit nieuwe comité CESNI vond plaats op 17 juni 2015 in Straatsburg. Voorzien is dat de werkwijze en de procedures van het comité nog voor het einde van 2017 geëvalueerd zullen worden.