Bijwerking van het document met veelgestelde vragen over binnenvaartmotoren

20/03/2019

 

CESNI heeft in samenwerking met de European Association of Internal Combustion Engine Manufacturers (EUROMOT) het document met veelgestelde vragen (FAQ’s) geactualiseerd. Dit document is bedoeld om de belanghebbenden in de sector te helpen bij het begrijpen en naleven van de voorschriften voor binnenvaartmotoren in de context van de nieuwe vereisten van Verordening (EU) 2016/1628 inzake niet voor de weg bestemde mobiele machines (NRMM) en ES-TRIN. De nieuwe editie 2019 bevat verduidelijkingen over het gebruik van bepaalde motorcategorieën (NRE en Euro VI), motoren met verminderd vermogen en uitlaatgasnabehandelingssystemen op nieuwe en bestaande motoren.

Het document staat op de volgende pagina:
https://www.cesni.eu/nl/technische-voorschriften/